Kişisel Verilerin Korunması - Hgç Enerji

İçeriğe git

Ana menü:

Kişisel Verilerin Korunması
Anayasal bir hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunması ve hukuksal güvence altına alınması, temel hak ve özgürlükler açısından önem taşımaktadır. Verdiğiniz bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca korunması ve bu bilgilerin KVKK’ya uygun kullanımı en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu nedenle bilgilerin işlenmesi, sonradan kullanılması işlemlerini ve bu konudaki haklarınızı size ayrıntılı olarak açıklamak istiyoruz.
KVKK uyarınca, kişisel bilgileriniz sadece aşağıda açıklandığı çerçevede; işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilerle paylaşılabilecektir.
1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi
Yalnızca elektrik enerjisi tedariki için Hgç Enerji ile yapmış olduğunuz sözleşme (“Sözleşme”) ve sözleşme görüşmeleri kapsamında, sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda vermiş olduğunuz kişisel bilgileriniz işlenecektir. Verdiğiniz kişisel veriler; sözleşme kapsamındaki hizmetleri sunabilmek, elektrik piyasası mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen faaliyetleri yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır.
2. Veri Saklama ve Veri Güvenliği
Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
3. Veri Paylaşımı
Açık izniniz bulunmadan verileriniz amaç dışında kullanılmayacak olup, yasal zorunluluklar ve resmi kurum ve kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Kişisel verilerin Hgç Enerji ve iştirakleri ile paylaşılabilmesi ve işlenebilmesi için kaydedilen sesli onayınız veya Sözleşme/Şartname üzerindeki izniniz gerekmektedir.
4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklar
KVKK hükümleri uyarınca 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren Hgç Enerji Veri Sorumlularına başvurarak;
-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
-Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir,
-Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
-Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenebilir,
-Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir,
-Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteyebilir,
-Aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep edebilir,
-Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
5. Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler
Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.
 
H.g.ç. Toptan Elektrik A.Ş
İçeriğe dön | Ana menüye dön